Hiển thị 1–30 của 108 kết quả

Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại (súng bắn nhiệt độ) Kyoritsu 5515

Original price was: 4.400.000 VNĐ.Current price is: 3.300.000 VNĐ.

Thiết bị kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5410

Original price was: 22.700.000 VNĐ.Current price is: 17.025.000 VNĐ.

Thiết bị kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5406A

Original price was: 8.870.000 VNĐ.Current price is: 6.652.500 VNĐ.

Thiết bị đo trở kháng mạch vòng Kyoritsu 4140

Original price was: 16.890.000 VNĐ.Current price is: 12.667.500 VNĐ.

Thiết bị đo trở kháng mạch vòng Kyoritsu 4118A

Original price was: 8.890.000 VNĐ.Current price is: 6.667.500 VNĐ.

Bút thử điện cảm ứng Kyoritsu 5711

Original price was: 1.020.000 VNĐ.Current price is: 765.000 VNĐ.

Bút thử điện áp Model KT171

Original price was: 3.940.000 VNĐ.Current price is: 2.955.000 VNĐ.

Bút thử điện áp Model KT170

Original price was: 2.110.000 VNĐ.Current price is: 1.582.500 VNĐ.

Ampe kìm đo công suất Kyoritsu Model 2062BT

Original price was: 22.000.000 VNĐ.Current price is: 16.500.000 VNĐ.

Ampe kìm đo công suất Kyoritsu Model 2062

Original price was: 20.000.000 VNĐ.Current price is: 15.000.000 VNĐ.

Ampe kìm đo công suất Kyoritsu Model 2060BT

Original price was: 25.000.000 VNĐ.Current price is: 18.750.000 VNĐ.

Thiết bị đo phân tích công suất đa năng Kyoritsu Model 6315-00

Original price was: 110.000.000 VNĐ.Current price is: 82.500.000 VNĐ.

Thiết bị đo phân tích công suất đa năng Kyoritsu Model 6305-00

Original price was: 50.000.000 VNĐ.Current price is: 37.500.000 VNĐ.

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Kyoritsu Model 5204BT

Original price was: 10.960.000 VNĐ.Current price is: 8.220.000 VNĐ.

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Kyoritsu Model 5204

Original price was: 8.890.000 VNĐ.Current price is: 6.667.500 VNĐ.

Thiết bị tự ghi dữ liệu – dòng rò Kyoritsu 5050-02

Original price was: 63.230.000 VNĐ.Current price is: 47.422.500 VNĐ.

Thiết bị tự ghi dữ liệu – dòng rò Kyoritsu 5050-01

Original price was: 63.530.000 VNĐ.Current price is: 47.647.500 VNĐ.

Thiết bị tự ghi dữ liệu – dòng rò Kyoritsu 5050-00

Original price was: 61.690.000 VNĐ.Current price is: 46.267.500 VNĐ.

Thiết bị tự ghi dữ liệu – dòng rò Kyoritsu 5020

Original price was: 15.210.000 VNĐ.Current price is: 11.407.500 VNĐ.

Thiết bị tự ghi dữ liệu – dòng rò Kyoritsu 5010

Original price was: 12.190.000 VNĐ.Current price is: 9.142.500 VNĐ.

Thiết bị đo hiện thị pha Kyoritsu 8035

Original price was: 9.970.000 VNĐ.Current price is: 7.477.500 VNĐ.

Thiết bị đo hiện thị pha Kyoritsu 8031F

Original price was: 5.290.000 VNĐ.Current price is: 3.967.500 VNĐ.

Thiết bị đo hiện thị pha Kyoritsu 8031

Original price was: 2.180.000 VNĐ.Current price is: 1.635.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6205

Original price was: 27.740.000 VNĐ.Current price is: 20.805.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6201A

Original price was: 17.140.000 VNĐ.Current price is: 12.855.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6024PV

Original price was: 22.350.000 VNĐ.Current price is: 16.762.500 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6018

Original price was: 16.530.000 VNĐ.Current price is: 12.397.500 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6516BT

Original price was: 51.040.000 VNĐ.Current price is: 38.280.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6516

Original price was: 46.140.000 VNĐ.Current price is: 34.605.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện đa chức năng Kyoritsu Model 6011A

Original price was: 22.730.000 VNĐ.Current price is: 17.047.500 VNĐ.