Hiển thị 1–30 của 39 kết quả

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T1010

Original price was: 1.863.000.000 VNĐ.Current price is: 1.380.000.000 VNĐ.

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T860

Original price was: 1.687.500.000 VNĐ.Current price is: 1.250.000.000 VNĐ.

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T840

Original price was: 1.032.750.000 VNĐ.Current price is: 765.000.000 VNĐ.

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T560

Original price was: 1.031.400.000 VNĐ.Current price is: 764.000.000 VNĐ.

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T540

Original price was: 776.250.000 VNĐ.Current price is: 575.000.000 VNĐ.

Máy ảnh nhiệt chuyên nghiệp FLIR T530

Original price was: 573.750.000 VNĐ.Current price is: 425.000.000 VNĐ.

Camera hồng ngoại FLIR E8 Pro

Original price was: 124.065.000 VNĐ.Current price is: 91.900.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ hồng ngoại FLIR E5-XT

Original price was: 60.345.000 VNĐ.Current price is: 44.700.000 VNĐ.

Ampe kìm AC/DC có camera nhiệt TRMS FLIR CM275

Original price was: 26.055.000 VNĐ.Current price is: 19.300.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ FLIR ONE Edge

Original price was: 11.745.000 VNĐ.Current price is: 8.700.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ FLIR TG167

Original price was: 17.550.000 VNĐ.Current price is: 13.000.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ hồng ngoại FLIR E6 Pro

Original price was: 80.460.000 VNĐ.Current price is: 59.600.000 VNĐ.

Đồng hồ vạn năng kèm camera nhiệt độ FLIR DM285

Original price was: 26.460.000 VNĐ.Current price is: 19.600.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ hồng ngoại FLIR E5 Pro

Original price was: 55.215.000 VNĐ.Current price is: 40.900.000 VNĐ.

Camera nhiệt kiểm tra thiết bị điện tử FLIR ETS320

Original price was: 90.450.000 VNĐ.Current price is: 67.000.000 VNĐ.

Camera nhiệt FLIR C3-X

Original price was: 19.710.000 VNĐ.Current price is: 14.600.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ FLIR C5

Original price was: 27.472.500 VNĐ.Current price is: 20.350.000 VNĐ.

Camera nhiệt FLIR TG297

Original price was: 37.530.000 VNĐ.Current price is: 27.800.000 VNĐ.

Camera nhiệt FLIR TG267

Original price was: 18.751.500 VNĐ.Current price is: 13.890.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ FLIR TG165-X

Original price was: 15.255.000 VNĐ.Current price is: 11.300.000 VNĐ.

Camera nhiệt hồng ngoại FLIR TG275

Original price was: 34.155.000 VNĐ.Current price is: 25.300.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ FLIR ONE EDGE Pro

Original price was: 18.427.500 VNĐ.Current price is: 13.650.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt dùng cho smarphone FLIR ONE PRO

Original price was: 16.065.000 VNĐ.Current price is: 11.900.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR CM78

Original price was: 14.985.000 VNĐ.Current price is: 11.100.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR CM65

Original price was: 14.985.000 VNĐ.Current price is: 11.100.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR CM94

Original price was: 13.162.500 VNĐ.Current price is: 9.750.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR CM74

Original price was: 9.288.000 VNĐ.Current price is: 6.880.000 VNĐ.

Ampe kìm AC/DC FLIR CM46

Original price was: 9.112.500 VNĐ.Current price is: 6.750.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR VT8-1000

Original price was: 5.670.000 VNĐ.Current price is: 4.200.000 VNĐ.

Ampe kìm FLIR CM44

Original price was: 5.224.500 VNĐ.Current price is: 3.870.000 VNĐ.