Thông tin

Bảo vệ người mua

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho BPE bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “Phiếu đặt hàng” hoặc các mẫu đơn khác.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của BPE. Công ty sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích,

sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và cải tiến không ngừng.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Công Nghiệp Bình Phương

Địa chỉ:  Số 11, Ngách 180/17 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, BPE sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6-Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

BPE sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.

Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động của công ty chúng tôi, BPE sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra, BPE sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác với dự định ban đầu và sẽ triển khai những biện pháp kiểm soát và đánh giá phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân.

BPE cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, BPE cũng sẽ tuân thủ những quy tắc của riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và quy định đó.

6 – Thông tin chủ sở hữu website

Họ và tên: Nguyễn Đức Bình

Email: nguyenbinh.bpe@gmail.com

ĐT: (024) 33 522 789 – 0965 392 535

Đ/C: Số 11, Ngách 180/17 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Mã số Giấy phép đký kinh doanh: 0107655721

Thông tin Liên hệ

Đối với các câu hỏi về tài liệu này ngoại trừ yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP BÌNH PHƯƠNG

Nhà nhập khẩu và phân phối Thiết bị đo lường, Thiết bị thí nghiệm, Tự động hóa..

Website:  Binhphuongelectric.com.vn / Kyoritsu.com.vn