Hiển thị 1–30 của 180 kết quả

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT278D (0.00Ω – 2000Ω)

Original price was: 21.465.000 VNĐ.Current price is: 15.900.000 VNĐ.

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT278C (0.00Ω – 1800Ω)

Original price was: 14.782.500 VNĐ.Current price is: 10.950.000 VNĐ.

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT275 (0.01~1000Ω,30A)

Original price was: 11.340.000 VNĐ.Current price is: 8.400.000 VNĐ.

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT278A+ (0.01~1200Ω)

Original price was: 9.990.000 VNĐ.Current price is: 7.400.000 VNĐ.

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT276A+ (0.01~590Ω)

Original price was: 8.640.000 VNĐ.Current price is: 6.400.000 VNĐ.

Ampe kìm đo điện trở đất UNI-T UT273+ (0.010Ω-600Ω)

Original price was: 8.370.000 VNĐ.Current price is: 6.200.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất UNI-T UT521 (2000Ω,200V)

Original price was: 4.050.000 VNĐ.Current price is: 3.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất UNI-T UT522 (4000Ω,400V)

Original price was: 4.522.500 VNĐ.Current price is: 3.350.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513C (5000V, 5.00TΩ)

Original price was: 15.052.500 VNĐ.Current price is: 11.150.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513B (5000V, 2.00TΩ)

Original price was: 12.015.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT512E (2500V, 2.50TΩ)

Original price was: 9.450.000 VNĐ.Current price is: 7.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513A (5000V,1TGΩ)

Original price was: 8.640.000 VNĐ.Current price is: 6.400.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT512D (2500V, 1.00TΩ)

Original price was: 7.965.000 VNĐ.Current price is: 5.900.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện cầm tay UNI-T UT505B (1000V,200GΩ,True RMS)

Original price was: 6.885.000 VNĐ.Current price is: 5.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện cầm tay UNI-T UT505A (1000V,20GΩ,True RMS)

Original price was: 4.725.000 VNĐ.Current price is: 3.500.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT511 (1000V,10GΩ)

Original price was: 3.105.000 VNĐ.Current price is: 2.300.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT501A (1000V,5GΩ)

Original price was: 1.620.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT516B (12KV, 10TΩ)

Original price was: 33.750.000 VNĐ.Current price is: 25.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT501B (1000V,5GΩ, PI,DAR)

Original price was: 2.119.500 VNĐ.Current price is: 1.570.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT502A (2500V,20GΩ)

Original price was: 2.875.500 VNĐ.Current price is: 2.130.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT219DS (AC/DC 600A,True RMS)

Original price was: 3.847.500 VNĐ.Current price is: 2.850.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT216B (AC 600A,True RMS)

Original price was: 1.822.500 VNĐ.Current price is: 1.350.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT213C (AC/DC 400A,True RMS)

Original price was: 1.620.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT210D (AC/DC 200A,True RMS)

Original price was: 1.539.000 VNĐ.Current price is: 1.140.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT206 (AC 1000A)

Original price was: 1.417.500 VNĐ.Current price is: 1.050.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT220 (AC 2000A)

Original price was: 1.350.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT204+ (AC/DC 600A,True RMS)

Original price was: 1.350.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT203R (True RMS,AC/DC 400A)

Original price was: 1.296.000 VNĐ.Current price is: 960.000 VNĐ.

Ampe kìm UNI-T UT213B (AC 400A,True RMS)

Original price was: 1.215.000 VNĐ.Current price is: 900.000 VNĐ.

Ampe kìm AC UNI-T UT205B (1000A)

Original price was: 1.188.000 VNĐ.Current price is: 880.000 VNĐ.