Hiển thị tất cả 21 kết quả

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7016 IN (15kV, 30TΩ)

Original price was: 31.590.000 VNĐ.Current price is: 23.400.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7015 IN (15KV)

Original price was: 30.240.000 VNĐ.Current price is: 22.400.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7012 IN (12kV)

Original price was: 29.835.000 VNĐ.Current price is: 22.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện điện áp cao (10kV, 500GΩ) SEW 6213A IN-M

Original price was: 21.870.000 VNĐ.Current price is: 16.200.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6305 IN (5kV,10TΩ, pin sạc)

Original price was: 20.925.000 VNĐ.Current price is: 15.500.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện (10KV, 500GΩ, step 0.5kV) SEW 6212A IN

Original price was: 19.035.000 VNĐ.Current price is: 14.100.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6305A IN (5kV,10TΩ )

Original price was: 17.415.000 VNĐ.Current price is: 12.900.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6201 IN (5000VDC, 0-200GΩ)

Original price was: 16.065.000 VNĐ.Current price is: 11.900.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 4104 IN (10KV, 500GΩ)

Original price was: 14.310.000 VNĐ.Current price is: 10.600.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 2804 IN (10KV, 500GΩ)

Original price was: 1.350.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.

Máy đo cách điện cao áp SEW 4305 IN

Original price was: 12.487.500 VNĐ.Current price is: 9.250.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện SEW 1152 MF (250V , 500V, 1000V, 8GΩ)

Original price was: 5.224.500 VNĐ.Current price is: 3.870.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 8031 IN (1000V, 400MΩ, 2 dải đo liên tục)

Original price was: 4.320.000 VNĐ.Current price is: 3.200.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 1652 IN (400MΩ, 1000V)

Original price was: 4.198.500 VNĐ.Current price is: 3.110.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện hiển thị số SEW 1160 IN

Original price was: 4.117.500 VNĐ.Current price is: 3.050.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 1801 IN

Original price was: 3.307.500 VNĐ.Current price is: 2.450.000 VNĐ.

Đồng hồ kiểm tra điện trở cách điện SEW ST-1503 (1kV, 2000MΩ, chỉ thị kim)

Original price was: 3.172.500 VNĐ.Current price is: 2.350.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 2803 IN

Original price was: 10.530.000 VNĐ.Current price is: 7.800.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 1180 IN

Original price was: 3.348.000 VNĐ.Current price is: 2.480.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 1651 IN (1000VDC, 500VAC, 0-2000MΩ)

Original price was: 4.117.500 VNĐ.Current price is: 3.050.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 1132 IN

Original price was: 4.387.500 VNĐ.Current price is: 3.250.000 VNĐ.