Hiển thị tất cả 9 kết quả

Bộ dưỡng đo bề dày MITUTOYO 184-303S (0.05-1mm)

Original price was: 1.174.500 VNĐ.Current price is: 870.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày MITUTOYO 184-313S (0.05-1mm/ 28 lá/100mm)

Original price was: 1.066.500 VNĐ.Current price is: 790.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày MITUTOYO 184-304S

Original price was: 810.000 VNĐ.Current price is: 600.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày MITUTOYO 184-302S (0.03-0.5mm)

Original price was: 607.500 VNĐ.Current price is: 450.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-305S (0.05-1mm/13 lá/100mm)

Original price was: 540.000 VNĐ.Current price is: 400.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày MITUTOYO 184-307S (0.03-0.5mm/13 lá/100mm)

Original price was: 486.000 VNĐ.Current price is: 360.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-306S (0.05-0.8mm/10 lá/100mm)

Original price was: 472.500 VNĐ.Current price is: 350.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo bề dày Mitutoyo 184-308S (0.05-0.8mm/10 lá/150mm)

Original price was: 459.000 VNĐ.Current price is: 340.000 VNĐ.

Bộ dưỡng đo độ dày, bề dày MITUTOYO 184-301S (0.05-1mm/13 lá/150mm)

Original price was: 823.500 VNĐ.Current price is: 610.000 VNĐ.