Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy đo điện trở cách điện Mega ohm, Megom mét HIOKI IR3455

Original price was: 58.240.000 VNĐ.Current price is: 44.800.000 VNĐ.

Đo điện trở cách điện, Megommet, Hioki IR4016-20

Original price was: 5.980.000 VNĐ.Current price is: 4.600.000 VNĐ.

Đo điện trở cách điện, Megommet, Hioki IR4018-20

Original price was: 5.980.000 VNĐ.Current price is: 4.600.000 VNĐ.

Đo điện trở cách điện (Mê gôm mét) Hioki IR4017-20

Original price was: 5.980.000 VNĐ.Current price is: 4.600.000 VNĐ.

Thiết bị kiểm tra cách điện Megom Mét IR4057-50

Original price was: 11.791.000 VNĐ.Current price is: 9.070.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện HIOKI IR4053-10

Original price was: 8.053.500 VNĐ.Current price is: 6.195.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện HIOKI 3490

Original price was: 5.915.000 VNĐ.Current price is: 4.550.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện HIOKI IR4056-21

Original price was: 6.240.000 VNĐ.Current price is: 4.800.000 VNĐ.