Hiển thị tất cả 12 kết quả

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513C (5000V, 5.00TΩ)

Original price was: 15.052.500 VNĐ.Current price is: 11.150.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513B (5000V, 2.00TΩ)

Original price was: 12.015.000 VNĐ.Current price is: 8.900.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT512E (2500V, 2.50TΩ)

Original price was: 9.450.000 VNĐ.Current price is: 7.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT513A (5000V,1TGΩ)

Original price was: 8.640.000 VNĐ.Current price is: 6.400.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT512D (2500V, 1.00TΩ)

Original price was: 7.965.000 VNĐ.Current price is: 5.900.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện cầm tay UNI-T UT505B (1000V,200GΩ,True RMS)

Original price was: 6.885.000 VNĐ.Current price is: 5.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện cầm tay UNI-T UT505A (1000V,20GΩ,True RMS)

Original price was: 4.725.000 VNĐ.Current price is: 3.500.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT511 (1000V,10GΩ)

Original price was: 3.105.000 VNĐ.Current price is: 2.300.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT501A (1000V,5GΩ)

Original price was: 1.620.000 VNĐ.Current price is: 1.200.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT516B (12KV, 10TΩ)

Original price was: 33.750.000 VNĐ.Current price is: 25.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT501B (1000V,5GΩ, PI,DAR)

Original price was: 2.119.500 VNĐ.Current price is: 1.570.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện UNI-T UT502A (2500V,20GΩ)

Original price was: 2.875.500 VNĐ.Current price is: 2.130.000 VNĐ.