Hiển thị 1–30 của 44 kết quả

Biến Tần ATV320 15KW 400V 3P

Original price was: 31.086.000 VNĐ.Current price is: 17.097.300 VNĐ.

Biến Tần ATV320 11KW 400V 3P

Original price was: 29.656.000 VNĐ.Current price is: 16.310.800 VNĐ.

Biến Tần ATV320 7.5KW 400V 3P

Original price was: 23.457.500 VNĐ.Current price is: 12.901.625 VNĐ.

Biến Tần ATV320 5.5KW 400V 3P

Original price was: 21.950.500 VNĐ.Current price is: 12.072.775 VNĐ.

Biến Tần ATV320 4KW 400V 3P

Original price was: 15.587.000 VNĐ.Current price is: 8.572.850 VNĐ.

Biến Tần ATV320 3KW 400V 3P

Original price was: 14.349.500 VNĐ.Current price is: 7.892.225 VNĐ.

Biến Tần ATV320 2.2KW 400V 3P

Original price was: 14.162.500 VNĐ.Current price is: 7.789.375 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.5KW 400V 3P

Original price was: 13.079.000 VNĐ.Current price is: 7.193.450 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.1KW 400V 3P

Original price was: 12.798.500 VNĐ.Current price is: 7.039.175 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.75KW 400V 3P

Original price was: 12.578.500 VNĐ.Current price is: 6.918.175 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.55KW 400V 3P

Original price was: 12.457.500 VNĐ.Current price is: 6.851.625 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.37KW 400V 3P

Original price was: 12.309.000 VNĐ.Current price is: 6.769.950 VNĐ.

Biến Tần ATV320 15KW 200V 3P

Original price was: 42.190.500 VNĐ.Current price is: 23.204.775 VNĐ.

Biến Tần ATV320 11KW 200V 3P

Original price was: 37.130.500 VNĐ.Current price is: 20.421.775 VNĐ.

Biến Tần ATV320 7.5KW 200V 3P

Original price was: 27.533.000 VNĐ.Current price is: 15.143.150 VNĐ.

Biến Tần ATV320 5.5KW 200V 3P

Original price was: 22.027.500 VNĐ.Current price is: 12.115.125 VNĐ.

Biến Tần ATV320 4KW 200V 3P

Original price was: 17.759.500 VNĐ.Current price is: 9.767.725 VNĐ.

Biến Tần ATV320 3KW 200V 3P

Original price was: 15.966.500 VNĐ.Current price is: 8.781.575 VNĐ.

Biến Tần ATV320 2.2KW 200V 3P

Original price was: 13.370.500 VNĐ.Current price is: 7.353.775 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.5KW 200V 3P

Original price was: 12.534.500 VNĐ.Current price is: 6.893.975 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.1KW 200V 3P

Original price was: 12.149.500 VNĐ.Current price is: 6.682.225 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.75KW 200V 3P

Original price was: 11.385.000 VNĐ.Current price is: 6.261.750 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.55KW 200V 3P

Original price was: 10.670.000 VNĐ.Current price is: 5.868.500 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.37KW 200V 3P

Original price was: 10.219.000 VNĐ.Current price is: 5.620.450 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.18KW 200V 3P

Original price was: 10.087.000 VNĐ.Current price is: 5.547.850 VNĐ.

Biến Tần ATV320 2.2KW 200V 1P

Original price was: 13.040.500 VNĐ.Current price is: 7.172.275 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.5KW 200V 1P

Original price was: 12.171.500 VNĐ.Current price is: 6.694.325 VNĐ.

Biến Tần ATV320 1.1KW 200V 1P

Original price was: 12.804.000 VNĐ.Current price is: 7.042.200 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.75KW 200V 1P

Original price was: 10.923.000 VNĐ.Current price is: 6.007.650 VNĐ.

Biến Tần ATV320 0.55KW 200V 1P

Original price was: 10.609.500 VNĐ.Current price is: 5.835.225 VNĐ.