Hiển thị tất cả 24 kết quả

Camera đo nhiệt độ UNI-T UTi640C (640×480pixels,850°C/2000°C)

Original price was: 931.500.000 VNĐ.Current price is: 690.000.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ UNI-T UTi384M (384×288pixels,1500°C)

Original price was: 182.250.000 VNĐ.Current price is: 135.000.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi384G (384×288; -20℃~550℃; 1.91mrad)

Original price was: 70.200.000 VNĐ.Current price is: 52.000.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi256G (256×192, -20℃~550℃; 1.91mrad)

Original price was: 62.775.000 VNĐ.Current price is: 46.500.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi740H (384×288; -30℃ ~ 650℃; 1.3mrad)

Original price was: 55.350.000 VNĐ.Current price is: 41.000.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi720E (256 × 192 pixel, -20 ℃ ~ 550 ℃)

Original price was: 14.445.000 VNĐ.Current price is: 10.700.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi260B (-20~550℃, 256×192 pixel, 3.8mrad)

Original price was: 11.070.000 VNĐ.Current price is: 8.200.000 VNĐ.

Camera nhiệt UNI-T UTi220B (-10~400℃; 200x150pixels; 3.1mrad)

Original price was: 10.800.000 VNĐ.Current price is: 8.000.000 VNĐ.

Camera nhiệt UNI-T UTi85A (-10~400℃; 80x60pixels; 11.1mrad)

Original price was: 7.830.000 VNĐ.Current price is: 5.800.000 VNĐ.

Camera nhiệt điện thoại thông minh UNI-T UTi721M (256×192 px, -20℃ ~ 550℃)

Original price was: 7.425.000 VNĐ.Current price is: 5.500.000 VNĐ.

Camera nhiệt điện thoại thông minh UNI-T UTi720M (256×192 px, -20℃ ~ 200℃)

Original price was: 6.750.000 VNĐ.Current price is: 5.000.000 VNĐ.

Camera dùng cho điện thoại thông minh UNI-T UTi120MS

Original price was: 6.210.000 VNĐ.Current price is: 4.600.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi712S (-20~400℃, 120×90 pixels, 7.3mrad)

Original price was: 5.400.000 VNĐ.Current price is: 4.000.000 VNĐ.

Micro Lens UNI-T UT-Z003 (Phụ kiện cho camera nhiệt)

Original price was: 864.000 VNĐ.Current price is: 640.000 VNĐ.

Micro Lens UNI-T UT-Z002 (Phụ kiện cho camera nhiệt)

Original price was: 810.000 VNĐ.Current price is: 600.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi730E (-40~400℃, 320×240 pixels, 3mrad)

Original price was: 20.385.000 VNĐ.Current price is: 15.100.000 VNĐ.

Camera nhiệt UNI-T UTi120T (120×90pixels,-20~400°C)

Original price was: 12.150.000 VNĐ.Current price is: 9.000.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi120B (-20~400℃, 120×90 pixels, 7.3mrad)

Original price was: 8.505.000 VNĐ.Current price is: 6.300.000 VNĐ.

Camera đo nhiệt độ cơ thể UNI-T UTi85H+ (30˚C~45˚C, wifi, online)

Original price was: 6.979.500 VNĐ.Current price is: 5.170.000 VNĐ.

Camera nhiệt hồng ngoại UNI-T UTi165A+ ( 160×120, -10°C~400°C, 6mrad)

Original price was: 10.597.500 VNĐ.Current price is: 7.850.000 VNĐ.

Camera nhiệt UNI-T UTi120P (120×90 pixel, -20~400°C)

Original price was: 7.222.500 VNĐ.Current price is: 5.350.000 VNĐ.

Bộ Pin Li-ion UNI-T UT-M17

Original price was: 1.890.000 VNĐ.Current price is: 1.400.000 VNĐ.

Camera ảnh nhiệt UNI-T UTi32 (32×32; -20℃ ~ 1000℃; 0.15 ℃)

Original price was: 5.103.000 VNĐ.Current price is: 3.780.000 VNĐ.

Camera nhiệt dùng cho Smartphone UNI-T UTi120Mobile (120×90px, -20~400℃, type C)

Original price was: 5.913.000 VNĐ.Current price is: 4.380.000 VNĐ.