Hiển thị 1–30 của 97 kết quả

Máy đo điện trở cách điện và điện trở đất SEW 9000 MF

Original price was: 17.280.000 VNĐ.Current price is: 12.800.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất và điện trở suất SEW 4236 ER (4 dây, kết nối máy tính)

Original price was: 14.985.000 VNĐ.Current price is: 11.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất và điện trở suất SEW 4235 ER (2kΩ, 300.0V AC)

Original price was: 10.935.000 VNĐ.Current price is: 8.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 4120 ER

Original price was: 5.508.000 VNĐ.Current price is: 4.080.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 4105 ER

Original price was: 5.238.000 VNĐ.Current price is: 3.880.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 1820 ER (hiển thị số)

Original price was: 5.130.000 VNĐ.Current price is: 3.800.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 2105 ER

Original price was: 5.103.000 VNĐ.Current price is: 3.780.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 8020 ER

Original price was: 5.103.000 VNĐ.Current price is: 3.780.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 2720 ER

Original price was: 4.995.000 VNĐ.Current price is: 3.700.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 2120 ER (hiển thị số)

Original price was: 4.860.000 VNĐ.Current price is: 3.600.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 1805 ER

Original price was: 4.522.500 VNĐ.Current price is: 3.350.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 4 dây SEW 4234 ER

Original price was: 10.395.000 VNĐ.Current price is: 7.700.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 1105 ER

Original price was: 4.522.500 VNĐ.Current price is: 3.350.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 1120 ER (2000Ω)

Original price was: 4.522.500 VNĐ.Current price is: 3.350.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 2705ER

Original price was: 3.753.000 VNĐ.Current price is: 2.780.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất SEW 2734 ER

Original price was: 6.858.000 VNĐ.Current price is: 5.080.000 VNĐ.

Máy đo điện trở đất 3 dây SEW 1620 ER (4kΩ)

Original price was: 4.657.500 VNĐ.Current price is: 3.450.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7016 IN (15kV, 30TΩ)

Original price was: 31.590.000 VNĐ.Current price is: 23.400.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7015 IN (15KV)

Original price was: 30.240.000 VNĐ.Current price is: 22.400.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 7012 IN (12kV)

Original price was: 29.835.000 VNĐ.Current price is: 22.100.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện điện áp cao (10kV, 500GΩ) SEW 6213A IN-M

Original price was: 21.870.000 VNĐ.Current price is: 16.200.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6305 IN (5kV,10TΩ, pin sạc)

Original price was: 20.925.000 VNĐ.Current price is: 15.500.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện (10KV, 500GΩ, step 0.5kV) SEW 6212A IN

Original price was: 19.035.000 VNĐ.Current price is: 14.100.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6305A IN (5kV,10TΩ )

Original price was: 17.415.000 VNĐ.Current price is: 12.900.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 6201 IN (5000VDC, 0-200GΩ)

Original price was: 16.065.000 VNĐ.Current price is: 11.900.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 4104 IN (10KV, 500GΩ)

Original price was: 14.310.000 VNĐ.Current price is: 10.600.000 VNĐ.

Thiết bị đo điện trở cách điện SEW 2804 IN (10KV, 500GΩ)

Original price was: 1.350.000 VNĐ.Current price is: 1.000.000 VNĐ.

Máy đo cách điện cao áp SEW 4305 IN

Original price was: 12.487.500 VNĐ.Current price is: 9.250.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện SEW 1152 MF (250V , 500V, 1000V, 8GΩ)

Original price was: 5.224.500 VNĐ.Current price is: 3.870.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SEW 8031 IN (1000V, 400MΩ, 2 dải đo liên tục)

Original price was: 4.320.000 VNĐ.Current price is: 3.200.000 VNĐ.