Hiển thị 1–30 của 50 kết quả

Máy đo điện trở cách điện SANWA MG5000

Original price was: 12.150.000 VNĐ.Current price is: 9.000.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện SANWA HG561H

Original price was: 9.855.000 VNĐ.Current price is: 7.300.000 VNĐ.

Đo điện trở cách điện, Megaohm, Sanwa M53 (15/500V/200MGohm)

Original price was: 9.855.000 VNĐ.Current price is: 7.300.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện chỉ thị kim SANWA PDM1529S

Original price was: 6.142.500 VNĐ.Current price is: 4.550.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện chỉ thị kim SANWA PDM5219S

Original price was: 6.142.500 VNĐ.Current price is: 4.550.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện SANWA MG1000

Original price was: 5.602.500 VNĐ.Current price is: 4.150.000 VNĐ.

Máy đo điện trở cách điện SANWA MG500

Original price was: 5.400.000 VNĐ.Current price is: 4.000.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SANWA DM1009S

Original price was: 4.509.000 VNĐ.Current price is: 3.340.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SANWA DM509S

Original price was: 4.050.000 VNĐ.Current price is: 3.000.000 VNĐ.

Đồng hồ đo điện trở cách điện SANWA PDM509S

Original price was: 3.915.000 VNĐ.Current price is: 2.900.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DLC460F

Original price was: 13.648.500 VNĐ.Current price is: 10.110.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM660R

Original price was: 4.684.500 VNĐ.Current price is: 3.470.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM600DR

Original price was: 6.291.000 VNĐ.Current price is: 4.660.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM60R

Original price was: 1.809.000 VNĐ.Current price is: 1.340.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM400AD

Original price was: 4.441.500 VNĐ.Current price is: 3.290.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM400

Original price was: 2.646.000 VNĐ.Current price is: 1.960.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCM2000DR

Original price was: 8.302.500 VNĐ.Current price is: 6.150.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCL3000R

Original price was: 7.762.500 VNĐ.Current price is: 5.750.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCL31DR

Original price was: 4.576.500 VNĐ.Current price is: 3.390.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCL1200R

Original price was: 4.252.500 VNĐ.Current price is: 3.150.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCL1000

Original price was: 2.619.000 VNĐ.Current price is: 1.940.000 VNĐ.

Ampe kìm Model DCL11R

Original price was: 3.091.500 VNĐ.Current price is: 2.290.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PM33a

Original price was: 3.861.000 VNĐ.Current price is: 2.860.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model RD701

Original price was: 3.375.000 VNĐ.Current price is: 2.500.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model RD700

Original price was: 3.240.000 VNĐ.Current price is: 2.400.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PS8a

Original price was: 1.323.000 VNĐ.Current price is: 980.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PM7a

Original price was: 1.134.000 VNĐ.Current price is: 840.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PM3

Original price was: 1.107.000 VNĐ.Current price is: 820.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PM11

Original price was: 1.849.500 VNĐ.Current price is: 1.370.000 VNĐ.

Đồng Hồ Vạn Năng Model PC773

Original price was: 4.833.000 VNĐ.Current price is: 3.580.000 VNĐ.